Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Aste lasteaia hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal:

  • Triin Jõgi – Mõmmiku rühma esindaja;(astelasteaed.hoolekogu@gmail.com)
  • Kristi Tamm – Mürakarude rühma esindaja;
  •  Kaidi Turja –Kaisukaru rühma esindaja;
  •  Hanna Martin – Mesikäpa rühma esindaja;
  •  Leana Vahter – õpetajate esindaja.
  • Anne Põder – lasteaia pidaja esindaja

 

 

Hoolekogu protokoll nr 3, 2016/2017

Hoolekogu protokoll nr 1, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr 2, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr1 2018-2019 õa