Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Aste lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

  • Hoolekogu esimees – Liina Jürisson (liina.jyrisson@gmail.com), Mõmmiku ja Metsaoti rühma laste vanemate esindaja
  • Triinu Koppel – hoolekogu aseesimees (Mürakaru ja Mesikäpa rühma laste vanemate esindaja)
  • Margit Lepp – Kaisukaru rühma laste vanemate esindaja
  • Kristi Tamm – lasteaia õpetajate esindaja
  • Maiu Raun – lasteaia pidaja esindaja

Hoolekogu protokoll nr 3, 2016/2017

Hoolekogu protokoll nr 1, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr 2, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr1 2018-2019 õa