Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Aste lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

  • Hoolekogu esimees – Triin Jõgi (astelasteaed.hoolekogu@gmail.com), Mürakaru ja Metsaoti rühma lapsevanemate esindaja
  • Triinu Koppel – hoolekogu aseesimees (Mõmmiku rühma lapsevanemate esindaja)
  • Margit Lepp – Kaisukaru rühma lapsevanemate esindaja
  • Kristel Kaselaid – Mesikäpa rühma lapsevanemate esindaja
  • Kristi Tamm – lasteaia õpetajate esindaja
  • Õilme Salumäe – lasteaia pidaja esindaja

Hoolekogu protokoll nr 3, 2016/2017

Hoolekogu protokoll nr 1, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr 2, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr1 2018-2019 õa