Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Aste lasteaia hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal:

  • Hoolekogu esimees – Triin Jõgi (astelasteaed.hoolekogu@gmail.com), Mürakarude rühma lapsevanemate esindaja
  • Triinu Koppel –  Mõmmiku rühma lapsevanemate esindaja
  • Kaidi Turja – Kaisukarude ja Mesikäpa rühma lapsevanemate esindaja
  • Liis Pildre – Mürakarude rühma lapsevanemate esindaja
  • Leana Vahter – lasteaia õpetajate esindaja
  • Anne Põder – lasteaia pidaja esindaja

Hoolekogu protokoll nr 3, 2016/2017

Hoolekogu protokoll nr 1, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr 2, 2017/2018

Hoolekogu protokoll nr1 2018-2019 õa