“Kiusamisest vabaks!”

Aste lasteaias Mõmmik on kasutusel „Kiusamisest vaba!“ (KIVA) metoodika, millega liituti 2013. aastal. “Kiusamisest vabaks” on Taanist pärit metoodika, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10aastaste laste seas.  Metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale tervikuna. Tegemist on ennetava metoodikaga, mille eesmärk on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda. Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on hea probleemi ennetamisega tegeleda varases lapseeas.