Õppeaasta eesmärgid 2019/2020

Väärtuskasvatus lasteaias – et heast mõttest ja sõnast saaks hea tegu.