Tugiteenused

Aste lasteaias töötab 0,5 koormusega eripedagoog-logopeed, kes selgitab koos rühmaõpetajaga välja kõneravi ja õpiabi vajavad lapsed, koostab koostöös rühmaõpetajaga lapsele individuaalse arenduskava. Erivajadustega laste rühma- ja individuaaltundides loob eripedagoog-logopeed turvalise ja õppimist toetava, erivajadusi arvestava keskkonna,  aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele, koostab ja kohandab erivajadustega lastele õppevara,  vajadusel nõustab lapsevanemaid ja kolleege.