Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks  elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Lasteaiakoha taotlemine
2024/2025 õppeaastaks tuleb taotlus esitada 15. aprilliks 2024. Pakkumised saadetakse välja mai lõpuksEdaspidine täiendav vastuvõtt toimub ainult vabade kohtade olemasolul!
Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma septembris, võimalusel ka augustis.