Koosseis

PEDAGOOGILINE PERSONAL

Maarika Ellermaa                     direktor

Kadi Trave                                    õppejuht

Aino Hiiuväin                             eripedagoog-logopeed

Heli Leppik                                 muusikaõpetaja

Merlyn Leiman                          liikumisõpetaja

Siiri Michelis                               õpetaja

Luule Kuusk                                 õpetaja

Merle Muld                                  õpetaja

Gerda Pihel                                  õpetaja

Aave Kukk                                     õpetaja

Janika Kruuser                          õpetaja

Kaire Raudsepp                         õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Kristi  Tamm                                õpetaja

Annika Väli                                    õpetaja

TEENINDAV PERSONAL

Svetlana Väli                               õpetaja abi

Leeni Kuris                                  õpetaja abi

Eveli Alle                                      abiõpetaja

Keili Lopp                                     abiõpetaja

Jaanika Vessik                           abiõpetaja

Dagmar Poopuu                       õpetaja abi

Liis Raamat                                  majandusjuhataja

Viima Ool                                     kokk

Lea Jalakas                                  abitööline