Missioon, visioon, väärtused

Missioon

 Aste Lasteaia meeskonna missiooniks on toetada perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel lapsekeskses, sõbralikus ja turvalises arengukeskkonnas, arvestades iga lapse individuaalsust ja eripära.

Visioon

 Aste Lasteaed on traditsioone hoidev, hea mainega kvaliteetset alusharidust pakkuv lapsesõbralik ja turvaline lasteaed.

Väärtused

A – ausus, armastus, austus

       S – soojus, sallivus, sõbralikkus

T – turvalisus, traditsioonid

                    E – eestimaalisus, elujaatav, eetilisus