Rühmad

MÕMMIKUD

Vanuserühm: koolieelikud.

Õpetajad: Aave Kukk, Gerda Pihel õpetaja abi Leeni Kuris

KAISUKARUD

Vanuserühm: sõimerühm

Õpetajad: Merle Muld, Maret Rei, õpetaja abi Svetlana Väli

 MÜRAKARUD

Vanuserühm: aiarühm

Õpetajad: Annika Väli, Siiri Michelis õpetaja abi Heidi Juursoo

MESIKÄPAD

Vanuserühm: sõimerühm.

Õpetaja: Kaire Raudsepp, abiõpetajad  Dagmar Poopuu, Jaanika Vessik